Huisregels

Algemeen

• Voor het verstrekken van drank werkt Biergarten Brabant met speciale munten, die verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.

• Op het festivalterrein zijn geen kluisjes aanwezig.

• Het is niet toegestaan om te roken in de overdekte gebieden van het festivalterrein.

• Biergarten Brabant is alleen toegankelijk voor 18+. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt, zonder kan je de toegang worden geweigerd.

• Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar op het festivalterrein tegen een vergoeding.

• Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van het entreegeld.

• We zijn allemaal te gast in de wijk de Kop van ’t Zand, dus ben lief voor elkaar en houd de straat schoon zodat we vaker mogen terugkomen.

• Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Stichting Generatie Zuid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor.

• De bezoeker is zich ervan bewust dat er discolampen, laserlampen, CO2, confetti en andere showeffects op het evenement aanwezig zijn. Risico op letsel hierdoor is voor eigen risico.

Toegang

• Het festivalterrein is geopend van 16:00 uur tot 00:00.

• Biergarten Brabant is 18+, geldige legitimatie is verplicht.

• Na 23.00 uur ‘s avonds wordt er geen toegang meer verleend.

• Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.

• Trouwe viervoeters en andere huisdieren hebben geen toegang.

• Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de entree. Medewerking daartoe is verplicht.

• Je kunt niet van het festivalterrein af; binnen is binnen en als je door de exit gaat kun je niet terug naar binnen.

Gedrag

• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Ook ongewenste intimiteiten, hinderlijk- agressief gedrag, vernielingen en geweld zijn niet toegestaan.

• Bij de entree krijgt iedere bezoeker een statiegeld-muntje van ons. In ruil voor zo’n muntje krijg je een beker en als die leeg is breng je ‘m naar de bar voor een nieuwe (gevulde!). Doe je dat niet, dan betaal je 1/2 muntje voor een nieuwe beker. Gooi dus geen bekers weg maar breng ze naar de bar!

• We hanteren geen dresscode, alle outfits zijn welkom! Maar bij intimiderende kleding wordt toegang geweigerd.

• Instructies van de evenementenorganisator, crew en security dienen te allen tijde worden opgevolgd in het behang van de veiligheid.

• Heb respect voor je medebezoekers, crew en de omgeving.

Verboden

• De handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs.

• Het is verboden om wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.

• Etenswaren, drank, blik, glazen, vloeistoffen, flesjes en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen. Let op: deodorant in de vorm van een roller of spuitbus is ook niet toegestaan.

• Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen.

• Klimmen is verboden op gebouwen, bebouwing, roerend goed en onroerend goed op het gehele festivalterrein en omgeving.

• Het is verboden om in of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

• Het is verboden om posters op het festivalterrein op te hangen en te flyeren in of rond het festival terrein zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

• Biergarten Brabant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van deze verboden.