Algemeen

• Voor het verstrekken van drank werkt Biergarten Brabant met speciale munten, die verkrijgbaar zijn bij de kassa’s op het festivalterrein.

 

• Op het festivalterrein zijn kluisjes aanwezig, waar je tegen betaling je spullen veilig kan opbergen. Het gebruik van kluisjes is op eigen risico.

 

• Het is niet toegestaan om te roken in de overdekte gebieden van het festivalterrein.

 

• Biergarten Brabant is een festival voor iedereen, wel moet iedereen onder de 16 jaar oud begeleid worden door een volwassene (18+).

 

• Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar op het festivalterrein tegen een vergoeding.

 

• Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van het entreegeld.

 

• We zijn allemaal te gast in de wijk de Kop van ’t Zand, dus ben lief voor elkaar en houd de straat schoon zodat we vaker mogen terugkomen.

Toegang

• Het festivalterrein is geopend van 14:00 uur tot 00:00.

 

• Na 23.00 uur ‘s avonds wordt er geen toegang meer verleend.

 

• Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.

 

• Trouwe viervoeters en andere huisdieren hebben geen toegang.

 

• Geldige legitimatie is verplicht.

 

• Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de entree. Medewerking daartoe is verplicht.

Gedrag

• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Ook ongewenste intimiteiten, hinderlijk- agressief gedrag, vernielingen en geweld zijn niet toegestaan.

 

• We hanteren geen dresscode, alle outfits zijn welkom! Maar bij intimiderende kleding wordt toegang geweigerd.

 

• Heb respect voor je medebezoekers, crew en de omgeving.

Aansprakelijkheid

• Op het festivalterrein wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Van Zuid Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor.

 

• De bezoeker is zich ervan bewust dat er discolampen, lazerlampen, C02, confetti en andere showeffects op het evenement aanwezig zijn. Risico op letsel hierdoor is voor eigen risico.

Veiligheid

• Instructies van de evenementenorganisator, crew en security dienen te allen tijde worden opgevolgd in het behang van de veiligheid.

Verboden

• Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Mensen onder deze leeftijd zullen een aangepast polsbandje krijgen.

 

• De handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs.

 

• Het is verboden om wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.

 

• Etenswaren, drank, blik, glazen, vloeistoffen, flesjes en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen. Let op: deodorant in de vorm van een roller of spuitbus is ook niet toegestaan.

 

• Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen.

 

• Klimmen is verboden op gebouwen, bebouwing, roerend goed en onroerend goed op het gehele festivalterrein en omgeving.

 

• Het is verboden om in of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

 

• Het is verboden om posters op het festivalterrein op te hangen en te flyeren in of rond het festival terrein zonder toestemming vooraf van de evenementenorganisator.

 

• Biergarten Brabant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van deze verboden.

Tot ziens bij Biergarten Brabant!